Nom schéine Summer freeë mer eis all, d'Rakette erem kënnen auszepaken an eis an der Hal ze begéinen.

De Jugendtraining start de 6. September a wäert wéi gewinnt Dënsdes an Donneschtes vun 18h00 bis 19h30 stattfannen, éier da vun 19h30 bis 21h30 déi Erwuessen um Tour sinn.

Mir hoffen all, dass weder Corona, nach eng aner Kris eis e Stréch duerch d'Rechnung mécht a mir zesummen eng flott a spannend Saison erliewen.

Loscht op Ping Pong?
 
Kanner- a Jugendtraining
(vu 7 Joer un)
Dënsdes an Donneschtes vun 18:00 bis 19:30
am Dëschtennissall

Erwuessener a fortgeschratte Jugendlecher

Dënsdes an Donneschtes 19:30 bis 21:30

 

DT Beetebuerg-Peppeng Centre Sportif 30, rue Polk L-3275 Bettembourg Tél. 26 51 56 1