Beetebuerg-Peppeng 1 Prom - Dis 2

Meechtem 1 12
Fluessweiler 1 12
Iechternach 2 10
Éiter-Waldbredimus 2 8
Rued 2 6
Lénger 2 5
Houwald 4 5
Beetebuerg-Peppeng 1 3
Lenneng 1 3
 

 

Spiele

19.09.2020 Meechtem 1 Beetebuerg-Peppeng 1 8 - 0
26.09.2020 Beetebuerg-Peppeng 1 Iechternach 2 2 - 6
03.10.2020 Houwald 4 Beetebuerg-Peppeng 1 6 - 2
10.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 1 Spillfrei 0 - 0
24.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 1

Rued 2

0 - 0
14.11.2020 Éiter-Waldbredimus 2 Beetebuerg-Peppeng 1

0

-

0

21.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 1 Lénger 2 0 - 0
05.12.2020 Lenneng 1 Beetebuerg-Peppeng 1 0 - 0
12.12.2020 Beetebuerg-Peppeng 1 Fluessweiler 1 0 - 0
 

Beetebuerg-Peppeng 2 Div 2 - Dis 3

Cado 2 12
Rued 3 12
Beetebuerg-Peppeng 2 10
Lënster 5 8
Mondorf 2 8
Sandweiler 1 7
Bartreng 2 6
Leideleng 1 5
Ierpeldeng 2 4
Zéisseng 3 4

Spiele

19.09.2020 Leideleng 1 Beetebuerg-Peppeng 2 2 - 6
26.09.2020 Beetebuerg-Peppeng 2 Rued 3 2 - 6
03.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 2 Ierpeldeng 2 6 - 2
10.10.2020 Bartreng 2 Beetebuerg-Peppeng 2 2 - 6
24.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 2

Cado 2

0 - 0
14.11.2020 Mondorf 2 Beetebuerg-Peppeng 2 0 - 0
21.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 2 Zéisseng 3 0 - 0
05.12.2020 Lënster 5 Beetebuerg-Peppeng 2 0 - 0
12.12.2020 Beetebuerg-Peppeng 2 Sandweiler 1 0 - 0

 

Beetebuerg-Peppeng 3 Div 3 - Dis 3

Lénger 5 12
Uewerkäergeng 1 10
Féngeg 3 10
Altwis-Gaasperech 1 10
Diddeleng 5 8
Esch Abol 3 7
Schëffleng 2 7
Zolwer 2 6
Nidderkäerjeng 5 6
Beetebuerg-Peppeng 3 4

Spiele

19.09.2020 Beetebuerg-Peppeng 3 Nidderkäerjeng 5 3 - 5
26.09.2020 Schëffleng 2 Beetebuerg-Peppeng 3 8 - 0
03.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 3 Altwis-Gaasperech 1 0 - 8
10.10.2020 Diddeleng 5 Beetebuerg-Peppeng 3 8 - 0
24.10.2020 Lénger 5

Beetebuerg-Peppeng 3

0 - 0
14.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 3 Uewerkäergeng 1 0 - 0
21.11.2020 Esch Abol 3 Beetebuerg-Peppeng 3 0 - 0
05.12.2020 Beetebuerg-Peppeng 3 Féngeg 3 0 - 0
12.12.2020 Zolwer 2 Beetebuerg-Peppeng 3 0 - 0
 

Beetebuerg-Peppeng 4 Div 5 - Dis 5

Leideleng 3 11
Bech-Macher 3 10
Éiter-Waldbredimus 7 8
Réimech 3 7
Fréiseng 2 7
Sandweiler 3 6
Mondorf 6 5
Lenneng 6 5
Helleng 4 1
Beetebuerg-Peppeng 4 0

Spiele

19.09.2020 Beetebuerg-Peppeng 4 Éiter-Waldbredimus 7 0 - 8
26.09.2020 Mondorf 6 Beetebuerg-Peppeng 4 8 - 0
03.10.2020 Réimech 3 Beetebuerg-Peppeng 4 8 - 0
10.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 4 Lenneng 6 0 - 0
24.10.2020 Sandweiler 3

Beetebuerg-Peppeng 4

0 - 0
14.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 4 Leideleng 3 0 - 0
21.11.2020 Helleng 4 Beetebuerg-Peppeng 4 0 - 0
05.12.2020 Beetebuerg-Peppeng 4 Bech-Macher 3 0 - 0
12.12.2020 Fréiseng 2 Beetebuerg-Peppeng 4 0 - 0
 

Cad. (R1)Beetebuerg-P. 1 Div 3 - Dis 2

Beetebuerg-Peppeng 1 6
Bartreng 2 4
Diddeleng 2 4

Nouspelt 2

4
Zéisseng 1 4
Lenneng 1 1

Spiele

03.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 1 Diddeleng 2 7 - 2
10.10.2020 Nouspelt 2 Beetebuerg-Peppeng 1 2 - 7
24.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 1 Lenneng 1 0 - 0
14.11.2020 Bartreng 2 Beetebuerg-Peppeng 1 0 - 0
21.11.2020 Zéisseng 1

Beetebuerg-Peppeng 1

0 - 0
 

Cad. (R1) Beetebuerg-P. 2 Div 3 - Dis 1

Beetebuerg-Peppeng 2 6
Recken 2 4
Berbuerg 1 4
Lëntgen 1 4
Ettelbréck 2 4
Miedernach 1 1

Spiele

03.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 2 Miedernach 1 9 - 0
10.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 2 Lëntgen 1 7 - 2
24.10.2020 Recken 2 Beetebuerg-Peppeng 2 0 - 0
14.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 2 Ettelbréck 2 0 - 0
21.11.2020 Berbuerg 1

Beetebuerg-Peppeng 2

0 - 0

 

Cad. (R1) Beetebuerg-P. 3 Div 4 - Dis 2

Schëffleng 1 6
Beetebuerg-Peppeng 3 6
Bartreng 3 4
Cado 1 4
Diddeleng 3 2
Recken 4 2

Spiele

03.10.2020 Bartreng 3 Beetebuerg-Peppeng 3 3 - 6
10.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 3 Recken 4 6 - 3
24.10.2020 Schëffleng 1 Beetebuerg-Peppeng 3 0 - 0
14.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 3 Diddeleng 3 0 - 0
21.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 3

Cado 1

0 - 0
 

Cad. (R1) Beetebuerg-P. 4 Div 5 - Dis 2

Féngeg 1 6
Briddel 1 6
Diddeleng 4 4
Bartreng 5 3
Beetebuerg-Peppeng 4 3

Bech-Maacher 2

2

Spiele

03.10.2020 Diddeleng 4 Beetebuerg-Peppeng 4 9 - 0
10.10.2020 Bartreng 5 Beetebuerg-Peppeng 4 4 - 4
24.10.2020 Beetebuerg-Peppeng 4 Briddel 1 0 - 0
14.11.2020 Bech-Maacher 2 Beetebuerg-Peppeng 4 0 - 0
21.11.2020 Beetebuerg-Peppeng 4

Féngeg 1

0 - 0
 

DT Beetebuerg-Peppeng Centre Sportif 30, rue Polk L-3275 Bettembourg Tél. 26 51 56 1